ʻOku ʻi heni ʻemau timi pulé ke tokoni atu!

Timi malohi R & mo e taukei ʻi he R D:Ko e tefitoʻi tekinolosia Synthesis ko ha meʻa ʻoku hokohoko atu pe,Kasitoma-centric,Ko ha kautaha fakatekinolosia ʻoku fakataumuʻa ki he maketi。Wixhc Core Synthesis ʻoku ʻi ai ha timi malohi ʻa e tekinolosia R D,ʻOku maʻu kotoa ʻe he kau mēmipa ʻo e timí ʻa e Mataʻitohi PhDs、Mataʻitohi MA,Pea ʻi he wireless transmission、Kuo tanaki ʻe he mapuleʻi ʻo e CNC mo e ngaahi tafaʻaki kehe ha aʻusia mahuʻinga ʻi he R D mo e palani。Haohaoa ʻa e ngaue tokoni ʻi he ʻosi ʻa e fakatau mo e timi tokoni fakatekinikale:ʻOku maʻu ʻe he kau ʻenisinia fakapalofesinale mo fakatekinikale ha ngaahi fakamatala hange ko e telefoni ʻa e kasitomaa mo tali ki he kau fakatau ʻi ha founga taimi totonu pe fakavavevave ki he saiti ʻa e kasitomaa ke fakahoko ha ngaahi founga ke fakaleleiʻi ʻaki e kau fakatau。

Luo Kongo
Luo Kongoʻōfisa pule lahi
Jiang Gong
Jiang GongʻŌfisa Pule ʻo e Tekinolosiá
Ms. Yang
Ms. YangʻŌfisa Pule Ki he Meʻa Fakapaʻ
Ms. Wu
Ms. WuPule Tuʻuaki 1
MS Huang
MS HuangPule Tuʻuaki 2
Misa ʻIo
Misa ʻIoPule Tuʻuaki 3
Minda engeenga
Minda engeengaPule ʻo e Potungāue Fefakatauʻaki Muli 1
Naʻá ne ʻĀleki
Naʻá ne ʻĀlekiPule ʻo e Potungāue Fefakatauʻaki Muli 2

Kau ki ha kau kasitoma ʻe toko 10,000 + fiemalie ʻi he funga ʻo e mamani!

Feongoongoi & Fakatau he Taimí ni!