Hisitōlia ʻo e kulupú

Ko e tefitoʻi tekinolosia synthesis ko ha fakatotolo mo ha fakalakalaka.、Fakatahatahaʻi ʻo e Polokalam、Fakatau atu ko e taha ʻo e kautaha fakatekinikale ʻo onoponi,Tokanga taha ki hono feʻaveʻaki ʻo e fakamatala wireless mo e CNC ʻi ha taʻu ʻe 15,Tukupa ke puleʻi ha ngaahi meʻa lalahi.、Veʻeteka ʻo e letioo.、CNC hono puleʻi mamaʻo.、ʻŪ kaati puleʻi ʻo e fokotuʻú mo e ngaahi tafaʻaki keh。Tānaki ha ngaahi fonua ʻe 40 tupu he funga māmaní、150Ngaahi ngāueʻanga lahi、Ngaahi founga angamaheni ki ha kau kasitoma ʻe laumano。ʻI he taimi ni,Kuo maʻu ʻe he kautaha ha ngaahi teniti fakafonua ʻe 19,ʻOku kei fakatatali pe ha ngaahi teniti ʻe niʻihi。

ʻOku tau poupouʻi ʻa e "ngaue fakapalofesinale."、fuʻu femoʻuekina、Tokanga taha ki he "fakakaukau fakafekauʻaki!

Kuo tukutaha e tokanga ʻa e tefitoʻi synthesis fakatekinolosia ʻi he malaʻe ʻo e wireless feʻaveʻaki mo e CNC ʻi ha taʻu ʻe 15,Tānaki ha ngaahi fonua ʻe 40 tupu he funga māmaní、150Ngaahi ngāueʻanga lahi、Ngaahi founga angamaheni ki ha kau kasitoma ʻe laumano。Ko ʻetau lavameʻa fakatekinikale fakapalofesinale mo e timi R D,Ko e fakapapauʻi ia ʻo hono ʻomi ʻo e ngaahi founga mo e koloa feʻunga taha ki he ngaahi fie maʻu ʻa hoʻo polokalama CNC。

Fakaʻekeʻeke mo fakatau mai ha ngaahi koloa